Firmy produkcyjne według sektorów

Przemysł maszynowy
Budowa maszyn dla obróbki surowców (39)
Budowa maszyn dla przemysłu naftowego (10)
Międzysektorowy przemysł wytwórczy (21)
Przemysł spożywczy
Produkcja mąki i wyrobów z mąki (30)
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i elektroenergetyka
Inne branże przemysłowe
Produkcja pozostałych towarów i urządzeń (45)