Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów

Firmy przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów w Polsce są przedstawione na tej stronie. Użyj filtra, aby wyszukać żądane województwo lub branżę.

Producent
Województwo Lubelskie, Lublin

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów
Dostawca
Województwo Mazowieckie, Konstancin-Jeziorna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa utworzona 2 sierpnia 1990, związana z elektroenergetyką w Polsce, właściciel sieci najwyższych napięć (NN) w Polsce.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów
Producent
Województwo Wielkopolskie, Poznań

Enea SA – polskie przedsiębiorstwo branży energetycznej z siedzibą w Poznaniu.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów
Producent
Województwo Pomorskie, Gdańsk

Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów
Producent
Województwo Śląskie, Katowice

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 25 tysięcy pracowników.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów
Dystrybutor
Województwo Małopolskie, Kraków

Tauron Dystrybucja jest największym dystrybutorem prądu w Polsce. Dostarcza 50 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 tys. km2, czyli 18, 5% powierzchni Polski.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów, Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
Usługi
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Syndycy - to firma która swiadczy na rzecz Klientów usługi m.in. z zakresu doradztwa biznesowego (consultingowego) i prawnego. W szczególności firma jest specjalistem w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym prawie upadłościowym i naprawczym.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów, Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
Producent
Województwo Śląskie, Katowice

Engie Zielona Energia jest liderem rynku energii odnawialnej w Polsce. Spółka prowadzi działalność w obszarach: wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, sprzedaży energii elektrycznej i gazu do odbiorców końcowych, zarządzania portfelem i obrotu energią elektryczną, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów, Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
Producent
Województwo Małopolskie, Trzebinia

Energomedia jest przedsiębiorstwem energetyki przemysłowej. Zajmuje się: produkcją, dystrybucją i sprzedażą mediów energetycznych (energia elektryczna, ciepło w parze i gorącej wodzie, sprężone powietrze, gaz ziemny, woda przemysłowa i pitna).

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów, Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
Dystrybutor
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Jesteśmy spółką z polskim kapitałem specjalizująca się w handlu energią elektryczną.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów, Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
Możesz dodać producenta do naszej strony za darmo.
Wybór według parametrów
Wyszukiwarka