Polskie przedsiębiorstwa według branży

Przemysł maszynowy
Budowa maszyn dla obróbki surowców (42)
Budowa maszyn dla przemysłu naftowego (10)
Międzysektorowy przemysł wytwórczy (22)
Przemysł spożywczy
Produkcja mąki i wyrobów z mąki (38)
Produkcja napojów bezalkoholowych (27)
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i elektroenergetyka
Inne branże przemysłowe
Produkcja pozostałych towarów i urządzeń (46)