Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Danych Osobowych dotyczy wszystkich informacji, jakie serwisy portalu factories.pl mogą uzyskać o Użytkownikach podczas korzystania przez nich z jakichkolwiek stron, serwisów i usług portalu. Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkowników factories.pl kieruje się przede wszystkim Ustawą Polski "O ochronie danych osobowych ".

Korzystanie z serwisu factories.pl oznacza bezwarunkową akceptację przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności oraz określonych w niej warunkiach przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku braku akceptacji Polityki Prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

1. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

1.1 Za dane osobowe Użytkownika uważa się: 

  • Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas dodawania organizacji do serwisu.
  • Dane, które są przekazywane automatycznie podczas korzystania z oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w tym adres IP, informacje o plikach cookies, informacje o przeglądarce Użytkownika, czas dostępu, adres żądanej strony.

1.2 Factories.pl nie sprawdza poprawność danych osobowych podawanych przez Użytkowników i nie monitoruje ich zdolności do czynności prawnych, i zakłada, że Użytkownik podaje wiarygodne informacje.

1.3 Użytkownik może w każdej chwili zmienić (zaktualizować, uzupełnić) podane przez siebie dane osobowe. W tym celu należy kliknąć na przycisk "To jest moja firma" przed logo organizacji i zmienić dane kontaktowe. Informacja zostanie zgłoszona do moderacji. Maksymalny czas rozpatrywania wniosku wynosi 7 dni.

1.4 Factories.pl podejmie niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym, nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich z ich udziałem.

2. CELE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

2.1 Factories.pl gromadzi i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług i realizacji usług (wykonywania umów z Użytkownikiem).

2.2 Dane osobowe są wykorzystywane do następujących celów:

  • do wyświetlania szczegółowych informacji (nazwa firmy, działalność, nazwisko właściciela) dla potencjalnych klientów;
  • do komunikowania się z Użytkownikiem za pomocą środków komunikacji, w tym telefonu, poczty elektronicznej w celu składania zapytań i informacji dotyczących korzystania z usług, świadczenia usług;
  • do przeprowadzania badań, ankiet oraz podnoszenia jakości świadczonych usług.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

3.1 Factories.pl ma prawo do przekazania danych osobowych użytkownika stronom trzecim w następujących przypadkach:

  • Użytkownik wyraził zgodę na takie działania.
  • Przekazanie jest przewidziane przez prawo w ramach ustalonej procedury. Korzystając z factories.pl, w tym między innymi pisząc opinie na stronie, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały dodane przez niego do strony.
  • W celu umożliwienia ochrony praw i uzasadnionych interesów factories.pl.

4. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI. KONTAKT

4.1 Firma Factories.pl ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Data ostatniej aktualizacji jest zgodna z datą wprowadzenia ostatniej zmiany. Nowa wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania. Data ostatniej aktualizacji obecnie - to 17.03.2022 r.

4.2 Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować na adres info@factories.pl.