Transport ropy naftowej i gazu ziemnego

Firmy transport ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce są przedstawione na tej stronie. Użyj filtra, aby wyszukać żądane województwo lub branżę.

Dostawca
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Podstawowym przedmiotem działalności PGE Obrót S.A. jest obrót energią elektryczną na obszarze całego kraju. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne na prowadzenie tej działalności Spółka otrzymała koncesję udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OEE/14/2690/U/1/98/AP z dnia 17 listopada 1998 roku. Koncesja ta obowiązuje do dnia 31.12.2025 roku.

Wydobycie i przetwarzanie gazu łupkowego, Wiercenie ropy naftowej i gazu ziemnego, Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego
Dostawca
Województwo Mazowieckie, Płock

PERN S.A. jest krajowym liderem logistyki surowcowo-paliwowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech.

Transport ropy naftowej i gazu ziemnego
Usługi
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Naftoprojekt Polska Sp. z o.o. jest biurem projektów działającym na rynku naftowym od 2005r. Przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa obsługa projektowa inwestycji związanych z transportem, magazynowaniem i dystrybucją ropy naftowej, gazu ziemnego oraz paliw płynnych.

Transport ropy naftowej i gazu ziemnego
Możesz dodać producenta do naszej strony za darmo.
Wybór według parametrów
Wyszukiwarka