Produkcja i transport ropy naftowej i gazu ziemnego

Firmy produkcja i transport ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce są przedstawione na tej stronie. Użyj filtra, aby wyszukać żądane województwo lub branżę.

Producent
Województwo Mazowieckie, Płock

Polski koncern wielobranżowy, operujący na rynkach biopaliw, gazownictwa, energii elektrycznej i cieplnej, petrochemii, prasowym, produkcji nawozów sztucznych, poszukiwań, wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz sprzedaży detalicznej.

Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego
Dostawca
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Podstawowym przedmiotem działalności PGE Obrót S.A. jest obrót energią elektryczną na obszarze całego kraju. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne na prowadzenie tej działalności Spółka otrzymała koncesję udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OEE/14/2690/U/1/98/AP z dnia 17 listopada 1998 roku. Koncesja ta obowiązuje do dnia 31.12.2025 roku.

Wydobycie i przetwarzanie gazu łupkowego, Wiercenie ropy naftowej i gazu ziemnego, Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego
Dostawca
Województwo Mazowieckie, Płock

PERN S.A. jest krajowym liderem logistyki surowcowo-paliwowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Podstawowa działalność Spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech.

Transport ropy naftowej i gazu ziemnego
Usługi
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Naftoprojekt Polska Sp. z o.o. jest biurem projektów działającym na rynku naftowym od 2005r. Przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa obsługa projektowa inwestycji związanych z transportem, magazynowaniem i dystrybucją ropy naftowej, gazu ziemnego oraz paliw płynnych.

Transport ropy naftowej i gazu ziemnego
Mogą Państwo bezpłatnie dodać producenta lub targi branżowe do naszej strony internetowej.
Wybór według parametrów
Wyszukiwarka