Przetwarzanie gazu, wytwarzanie produktów gazowych

Firmy przetwarzanie gazu, wytwarzanie produktów gazowych w Polsce są przedstawione na tej stronie. Użyj filtra, aby wyszukać żądane województwo lub branżę.

Producent
Województwo Dolnośląskie, Brzeg Dolny

Grupa PCC to międzynarodowa struktura kapitałowa, w której skład wchodzi kilkadziesiąt spółek operujących w trzech ważnych gałęziach gospodarki. Należą do nich: chemia, energia i logistyka.

Przetwarzanie gazu, wytwarzanie produktów gazowych
Dostawca
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Podstawowym przedmiotem działalności PGE Obrót S.A. jest obrót energią elektryczną na obszarze całego kraju. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne na prowadzenie tej działalności Spółka otrzymała koncesję udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OEE/14/2690/U/1/98/AP z dnia 17 listopada 1998 roku. Koncesja ta obowiązuje do dnia 31.12.2025 roku.

Wydobycie i przetwarzanie gazu łupkowego, Wiercenie ropy naftowej i gazu ziemnego, Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego
Mogą Państwo bezpłatnie dodać producenta lub targi branżowe do naszej strony internetowej.
Wybór według parametrów
Wyszukiwarka