Rafinacja ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce

Firmy rafinacja ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce są przedstawione na tej stronie. Użyj filtra, aby wyszukać żądane województwo lub branżę.

Producent
Województwo Dolnośląskie, Brzeg Dolny

Grupa PCC to międzynarodowa struktura kapitałowa, w której skład wchodzi kilkadziesiąt spółek operujących w trzech ważnych gałęziach gospodarki. Należą do nich: chemia, energia i logistyka.

Przetwarzanie gazu, wytwarzanie produktów gazowych
Dystrybutor
Województwo Małopolskie, Kraków

W swojej ofercie Motochemia.pl posiada szeroko pojętą chemię, kosmetyki samochodowe oraz akcesoria.

Produkcja smarów i środków smarnych
Producent
Województwo Lubelskie, Świdnik

Lubcon to producent smarów i środków smarnych.

Produkcja smarów i środków smarnych
Producent
Województwo Pomorskie, Gdańsk

Grupa Lotos to jedno z największych przedsiębiorstw w kraju. Jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.

Rafinacja, wytwarzanie produktów naftowych (rafinerie)
Producent
Województwo Śląskie, Chorzów

Produkty Specol wytwarzane są w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz wiedzę i doświadczenie fachowców współpracujących z najlepszymi światowymi producentami dodatków uszlachetniających.

Produkcja smarów i środków smarnych
Dostawca
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Podstawowym przedmiotem działalności PGE Obrót S.A. jest obrót energią elektryczną na obszarze całego kraju. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne na prowadzenie tej działalności Spółka otrzymała koncesję udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OEE/14/2690/U/1/98/AP z dnia 17 listopada 1998 roku. Koncesja ta obowiązuje do dnia 31.12.2025 roku.

Wydobycie i przetwarzanie gazu łupkowego, Wiercenie ropy naftowej i gazu ziemnego, Produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego
Dystrybutor
Województwo Małopolskie, Kraków

Od 1993 r. firma Dexol jako autoryzowany Dystrybutor ściśle współpracuje z firmą Mobil Oil Poland, a od 2004 r. z ExxonMobil Poland Sp. z o.o.

Produkcja smarów i środków smarnych
Mogą Państwo bezpłatnie dodać producenta lub targi branżowe do naszej strony internetowej.
Wybór według parametrów
Dobór