Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i elektroenergetyka w Polsce

Firmy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i elektroenergetyka w Polsce są przedstawione na tej stronie. Użyj filtra, aby wyszukać żądane województwo lub branżę.

Usługi
Województwo Małopolskie, Kraków

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych oferuje kompleksową obsługę firm, instytucji oraz osób fizycznych w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

Sortowanie i recykling odpadów stałych
Usługi
Województwo Śląskie, Katowice

Ambicją Tomra jest stanie się liderem rewolucyjnego zastosowania rozwiązań opartych na systemach wpomaganych czujnikami przy optymalizacji wydajności odzyskiwania surowców wtórnych.

Sortowanie i recykling odpadów stałych
Producent
Województwo Śląskie, Jaworzno

Tauron Wytwarzanie obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w 5 elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym oraz w drodze współspalania biomasy.

Elektrownie kondensacyjne
Producent
Województwo Dolnośląskie, Jelenia Góra

Tauron Elektrownia wodna wytwarza zieloną energię z wody i wiatru. Ich elektrownie położone są w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Elektrownie wodne
Producent
Województwo Dolnośląskie, Jelenia Góra

Tauron Elektrownia wodna wytwarza zieloną energię z wody i wiatru. Ich elektrownie położone są w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Elektrownie wodne
Dystrybutor
Województwo Małopolskie, Kraków

Tauron Dystrybucja jest największym dystrybutorem prądu w Polsce. Dostarcza 50 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 tys. km2, czyli 18, 5% powierzchni Polski.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów, Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
Producent
Województwo Opolskie, Nysa

Nyska Energetyka Cieplna - Nysa prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz wytwarzanie energii elektrycznej na terenie miasta i gminy Nysa.

Przesyłanie energii cieplnej do konsumentów, Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
Dystrybutor
Województwo Małopolskie, Kraków

Linde Gaz Polska, jako jedna z wiodących firm na rynku, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie dostaw gazów i zaawansowanych technologii gazowych dla niemal wszystkich gałęzi przemysłu, medycyny, ochrony środowiska oraz placówek naukowo-badawczych.

Dostawa i dystrybucja gazu
Usługi
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Syndycy - to firma która swiadczy na rzecz Klientów usługi m.in. z zakresu doradztwa biznesowego (consultingowego) i prawnego. W szczególności firma jest specjalistem w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym prawie upadłościowym i naprawczym.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów, Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną
Dystrybutor
Województwo Pomorskie, Gdynia

GreenGas (działająca wcześniej jako Centrum Dystrybucji Gazu CDG ) powstała w 2001 roku i od początku swojego istnienia koncentruje się na rozwoju sprzedaży butli gazowych.

Dostawa i dystrybucja gazu
Mogą Państwo bezpłatnie dodać producenta lub targi branżowe do naszej strony internetowej.
Wybór według parametrów
Dobór