Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i elektroenergetyka

Firmy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i elektroenergetyka w Polsce są przedstawione na tej stronie. Użyj filtra, aby wyszukać żądane województwo lub branżę.

Producent
Województwo Lubelskie, Lublin

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów
Dostawca
Województwo Mazowieckie, Konstancin-Jeziorna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa utworzona 2 sierpnia 1990, związana z elektroenergetyką w Polsce, właściciel sieci najwyższych napięć (NN) w Polsce.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów
Producent
Województwo Wielkopolskie, Poznań

Enea SA – polskie przedsiębiorstwo branży energetycznej z siedzibą w Poznaniu.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów
Producent
Województwo Pomorskie, Gdańsk

Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów
Producent
Województwo Śląskie, Katowice

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 25 tysięcy pracowników.

Przesyłanie energii elektrycznej do konsumentów
Usługi
Województwo Małopolskie, Kraków

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych oferuje kompleksową obsługę firm, instytucji oraz osób fizycznych w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

Sortowanie i recykling odpadów stałych
Usługi
Województwo Śląskie, Katowice

Ambicją Tomra jest stanie się liderem rewolucyjnego zastosowania rozwiązań opartych na systemach wpomaganych czujnikami przy optymalizacji wydajności odzyskiwania surowców wtórnych.

Sortowanie i recykling odpadów stałych
Producent
Województwo Śląskie, Jaworzno

Tauron Wytwarzanie obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w 5 elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym oraz w drodze współspalania biomasy.

Elektrownie kondensacyjne
Producent
Województwo Dolnośląskie, Jelenia Góra

Tauron Elektrownia wodna wytwarza zieloną energię z wody i wiatru. Ich elektrownie położone są w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Elektrownie wodne
Producent
Województwo Dolnośląskie, Jelenia Góra

Tauron Elektrownia wodna wytwarza zieloną energię z wody i wiatru. Ich elektrownie położone są w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Elektrownie wodne
Możesz dodać producenta do naszej strony za darmo.
Wybór według parametrów
Wyszukiwarka