Przemysł metalurgiczny w Polsce

15 Marzec 2022 13:50
eka1.com eka1.com

Podstawowym zadaniem przemysłu metalurgicznego jest wydobywanie z ziemi naturalnych rud metali, a następnie przetwarzanie ich do postaci czystego metalu. Zajmuje się on jednak również rafinacją, obróbką cieplną i obróbką cieplno-chemiczną tychże metali oraz tworzeniem z nich stopów.

Przemysł ten dzieli się na dwie podstawowe kategorie: hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych. W Polsce większość produkcji opiera się o tworzenie stali, czyli stopu żelaza z węglem. Odpowiada ono za 91% polskiej produkcji metalurgicznej. Na drugim miejscu za stalą, z 7% plasuje się miedź. Za pozostałe 2% odpowiadają Ołów i Cynk. Do 2009 roku w Polsce produkowane było również aluminium, ale po zamknięciu huty w Koninie, na terenie naszego kraju nie ma zakładu zajmującego się produkcją tego metalu.

Największe huty w Polsce

wikipedia.org
wikipedia.org
  • Huta Ostrowiec - to największy zakład przemysłowy województwa świętokrzyskiego. Ten położony w Ostrowcu Świętokrzyskim kombinat zatrudnia ponad tysiąc pracowników i znajduje się na liście 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej publikowanej przez dziennik Rzeczpospolita. Przedsiębiorstwo zajmuje się głównie produkcją różnego rodzaju prętów, kątowników i odkuwek.
  • Huta Miedzi Głogów - to największe polskie przedsiębiorstwo zajmujące się pozyskiwaniem miedzi. Ten kombinat oprócz tworzenia 100-kilogramowych katod z miedzi o czystości 99,99%, wytwarza niemal czyste srebro i inne rzadkie metale, których śladowe ilości występują w rudach miedzi. Metalami tymi są: platyna, selen i pallad.
  • Huta Miedzi Legnica - to najstarsza huta miedzi w naszym kraju. Powstała w 1952 roku. Jej zadaniem było przetwarzanie rud z tzw. starego zagłębia miedziowego położonego w okolicy miejscowości Złotoryja i Wilków. Duża rozbudowa huty miała miejsce jeszcze w latach 50-tych, kiedy to odkryto olbrzymie złoża rud miedzi pod Lubinem. Obecnie huta jest w stanie wyprodukować nawet 160 tysięcy ton miedzi rocznie.
  • Huta Małapanew - to najstarsza huta żelaza na ziemiach polskich. Ogień w jej pierwszym dużym piecu zapłonął już w 1754 roku. Stało się tak za decyzją króla pruskiego, Ferdynanda II. Obecnie właścicielem tej huty jest katowicka grupa Gwarant, kapitał zakładowy spółki wynosi ponad 100 milionów złotych.

ArcelorMittal Poland

Ten holding polskich hut odpowiada za 70% produkcji stali w naszym kraju. Przedsiębiorstwo powstało w 2002 roku, a jako jego siedzibę wybrano Dąbrowę Górniczą. W momencie powstawania koncern należał do skarbu państwa i składał się z czterech hut: Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej, Huty im. T. Sendzimira w Krakowie, Huty Florian w Świętochłowicach i Huty Cedler w Sosnowcu. Jednak już niewiele ponad rok później polski minister skarbu państwa Piotr Czyżewski podjął decyzje o sprzedaży 60% akcji spółki na rzecz międzynarodowego konglomeratu LNM Holdings N.V.

Od tego czasu przedsiębiorstwo jako część międzynarodowego koncernu zainwestowało w Polsce łącznie około 7 miliardów złotych i stało się jednym z najważniejszych graczy na arenie międzynarodowej.

Firma zajmuje się głównie produkcją wyrobów długich, takich jak szyny kolejowe o długości 120 metrów, czy grodzi i kształtowniki używane w budownictwie, górnictwie i przemyśle hydrotechnicznym. Wytwarzają oni również mniejsze elementy wykorzystywane w budownictwie, motoryzacji, czy przy produkcji artykułów gospodarstwa domowego.

Kryzys z 2009 roku mocno odbił się na wynikach finansowych spółki, ale w odróżnieniu od wielu firm z branży, firma przetrwała i zatrudnia obecnie ponad 10 tysięcy osób w sześciu oddziałach w całej Polsce i należy do grona największych polskich pracodawców.

Wpływ przemysłu metalurgicznego na polskie środowisko naturalne

35photo.pro
35photo.pro

Przemysł metalurgiczny, podobnie jak inne gałęzie przemysłu ciężkiego niestety wpływają na środowisko naturalne. Zarówno wydobycie jak i obróbka rud metali wiąże się z dużym obciążeniem środowiskowym. Chyba najlepszym przykładem w Polsce jest wspomniana wcześniej huta miedzi Głogów. Z powodu wpływu huty na środowisko naturalne konieczne było przesiedlenie sześciu miejscowości. Musimy więc pamiętać, że zyski do budżetu państwa i miejsca pracy nie mogą być okupione zniszczeniem naszej pięknej ojczyzny.

Branża metalurgiczna to jedna z najstarszych gałęzi polskiego przemysłu. Jest ona również zaliczana do grona strategicznych. Mamy więc nadzieję, że pomimo zmian, jakie przechodzi ona w ostatnich latach i ciągłych kryzysów, które na nią spadają, będzie wciąż silna, a polskie huty, spółki i holdingi będą grały ważną rolę na międzynarodowej arenie, dając zatrudnienie wielu osobom, a jednocześnie ich wpływ na środowisko naturalne będzie minimalny. 

Inne publikacje
15 Marzec 2022 13:13
Przemysł maszynowy zalicza się do przemysłu...
15 Marzec 2022 13:29
Rolnictwo, mimo że odpowiada za jedynie 3% PKB...
15 Marzec 2022 14:46
W 2020 r. Polska wyprodukowała 152 208 GWH z...