Przemysł chemiczny

07 Wrzesień 2023 08:14
Przemysł petrochemiczny w dużej mierze jest uzależniony od ropy naftowej, która jest podstawowym składnikiem...
02 Sierpień 2023 12:33
W latach 90. ubiegłego wieku w Polsce został zapoczątkowany dynamiczny rozwój przemysłu farmaceutycznego....
01 Sierpień 2023 12:35
Przemysł drzewny odgrywa bardzo istotną rolę w polskiej gospodarce. Lesistość naszego kraju wynosi ok. 31%....
15 Marzec 2022 14:15
Światowe trendy w branży chemicznej stawiają Polskę w perspektywicznym punkcie pomiędzy rosnącą konkurencją z...