Rolnictwo

15 Marzec 2022 13:29
Rolnictwo, mimo że odpowiada za jedynie 3% PKB Polski, jest jedną z najważniejszych gałęzi naszego przemysłu....