Przemysł High-Tech w Polsce – dynamiczny rozwój na tle innych krajów UE

02 Sierpień 2023 14:06
wylsa.com wylsa.com

Przemysł high-tech opiera się na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych i technicznych oraz na najnowszych osiągnięciach naukowych. Ciężko jest jednoznacznie zdefiniować ten przemysł, jako iż zakres badań i produkcji jest bardzo różnorodny i zróżnicowany. Wiele sektorów gospodarki bazuje na przemyśle high-tech w celu usprawniania procesów produkcyjnych. Podstawą tej branży są duże instytuty naukowo-badawcze, w których możliwe jest prowadzenie badań naukowych niezbędnych do opracowania nowych i innowacyjnych rozwiązań. Z przemysłu high-tech korzystają m.in.: przemysł elektroniki użytkowej, przemysł precyzyjny, przemysł zbrojeniowy czy przemysł chemiczny. 

Jak się okazuje, Polska jest zaliczana do grona krajów, które mogą pochwalić się najdynamiczniejszym wzrostem przemysłu high-tech w ostatnich latach. W naszym kraju działa kilka dużych parków naukowo-technologicznych, a ponadto wiele zagranicznych, jak i krajowych koncernów posiada swoje centra badawczo-rozwojowe. Polska jest także postrzegana za kraj przyjazny dla inwestorów, co przyciąga zagraniczny kapitał. A tam, gdzie funkcjonują największe koncerny z dużym kapitałem doskonale rozwija się także przemysł high-tech. 

Aktualna sytuacja w przemyśle High-Tech w Polsce 

Przemysł high-tech dynamicznie rozwija się w Polsce od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. To właśnie wtedy w Polsce otworzono pierwszy technopark, a mianowicie Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Dziś tego typu instytucje są obecne w kilku największych miastach naszego kraju. Na rozwój przemysłu high-tech w Polsce wpływa fakt, że Polska jest atrakcyjnym partnerem dla wielu zagranicznych koncernów o dużym kapitale. W rezultacie, swoje centra badawczo-rozwojowe posiadają m.in. Samsung, Motorola, Nokia czy Google, a ostatnią decyzję o stworzeniu takiego parku podjął także amerykański koncern Intel. W Polsce przemysł high-tech rozwija się przede wszystkim w obrębie sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego oraz mikroelektroniki. Na chwilę obecną Polska może pochwalić się jednym z najdynamiczniejszych wzrostów przemysłu high-tech pośród wszystkich krajów UE. 

Szanse dla polskiego przemysłu High-Tech 

Szansą dla polskiego przemysłu high-tech jest przede wszystkim to, że nasz kraj jest postrzegany za taki, który sprzyja dużym inwestycjom. Mamy szerokie zaplecze technologiczne, wielu wykwalifikowanych specjalistów, a ponadto, zagraniczne koncerny mogą w naszym kraju optymalizować swoje koszty działalności. Z tego względu coraz większa liczba zagranicznych firm decyduje się na uruchamianie swoich centów badawczo-rozwojowych na terenie naszego kraju. A to właśnie takie centra w dużej mierze są wodą na młyn dla przemysłu high-tech. Zagraniczne inwestycje w prostej linii wpływają także na rozwój technologii wykorzystywanej przez polskie firmy. 

Wyzwania stojące przed przemysłem High-Tech 

Specyfika przemysłu high-tech stawia przed nim wiele istotnych wyzwań. Zacznijmy od tego, że produkty będące wynikiem rozwoju technologicznego są zazwyczaj produktem o krótkim cyklu żywotności. Co kilka lat pojawiają się bowiem lepsze modele. To z kolei oznacza bardzo wysoki stopień przetwarzania materiałów i przyczynianie się do dalszej degradacji środowiska. Ponadto, podstawą tej branży są bardzo zaawansowane i skomplikowane procesy produkcyjne, co oznacza duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów. Przemysł ten jest również bardzo kosztowny, co oznacza, że z rozwiązań high-tech korzystać mogą w zasadzie jedynie największe firmy i zakłady produkcyjne. 

Najważniejsze ośrodki

Polska jest uznawana za kraj przyjazny dla inwestorów. Wiele zagranicznych koncernów decyduje się na założenie swojego oddziału w naszym kraju. To z kolei wpływa na dalszy rozwój przemysłu high-tech. W Polsce na ten moment działa kilka dużych technoparków odpowiedzialnych za prowadzenie badań niezbędnych dla dalszego rozwoju branży high-tech. Są to: Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, Wrocławski Park Technologiczny, Krakowski Park Technologiczny, a także Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny. W Polsce działa również wiele centrów badawczo-rozwojowych, w których rozwijane są poszczególne branże. 

Przemysł Hi-Tech w Polsce – podsumowanie 

Polska od blisko 30 lat intensywnie rozwija przemysł high-tech, co zaowocowało tym, że w wielu badaniach nasz kraj jest wymieniany w gronie czołowych państw o największym wzroście tego przemysłu w ostatnich latach. Nasz kraj posiada duże parki naukowo-technologiczne, w których opracowywane są innowacyjne rozwiązania technologiczne, z których korzysta wiele polskich firm. Przemysł high-tech skupia się przede wszystkim na rozwoju elektroniki użytkowej, telekomunikacji oraz sprzętu komputerowego. Polska jest także uważana za godnego zaufania partnera biznesowego, co przyciąga zagraniczne koncerny dysponujące większym kapitałem. Koncerny te uruchamiają w naszym kraju swoje centra badawczo-rozwojowe, co również przyczynia się do wzrostu przemysłu high-tech. 

Inne publikacje
25 Lipiec 2023 12:30
Poznań zalicza się do grona największych ośrodków...
02 Kwiecień 2024 09:46
Na tej liście znajduje się 1600 firm z Polski....
04 Sierpień 2023 09:32
Gospodarka Polski plasuje się na szóstym miejscu...