Polski przemysł kosmiczny i jego rosnąca rola w Europie

09 Październik 2023 11:16
polskieradio.pl polskieradio.pl

Choć dla większości osób w Polsce przemysł kosmiczny jest bardzo enigmatyczny, to warto zauważyć, że nasz kraj osiąga w tym sektorze niemałe sukcesy. W 2012 roku Polska wstąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), dzięki czemu wykwalifikowani inżynierowie z naszego kraju biorą dział w wielu międzynarodowych projektach związanych z dalszą ekspansją i poznawaniem kosmosu. W 2021 roku polski inżynier i astronauta, Sławosz Uznański, został wybrany spośród 22,5 tys. osób do grona 17 astronautów ESA. Uznański na ten moment pełni rolę rezerwisty. To jednak ogromny zaszczyt, który pokazuje, że polska astronomia ma powody do dumy. 

Dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, że polski przemysł kosmiczny daje miejsca pracy nawet 12 tys. osób. Polacy są szczególnie aktywni w takich dziedzinach, jak robotyka, automatyka i mechatronika. Warto chociażby wspomnieć o słynnym projekcie łazika Perseverance, który został wykorzystany przez NASA i znalazł się na powierzchni Marsa. Mocna pozycja polskiego przemysłu kosmicznego to przede wszystkim zasługa zasobów ludzkich. Nasz kraj posiada wielu wykwalifikowanych inżynierów, którzy odnoszą liczne sukcesy na arenie międzynarodowej.

Jak wygląda aktualna sytuacja polskiego przemysłu kosmicznego? 

Polska to kraj, który od wielu lat ma dużo wspólnego z kosmosem, wbrew wielu żartom, które pojawiają się w przestrzeni Internetu. W okresie komunizmu Polska siłą rzeczy była na tym polu bardzo aktywna, a wszystko za sprawą wyścigu, w którym Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rywalizowały o to, który kraj jako pierwsze osiągnie księżyc. Beneficjentem takiego stanu rzeczy był np. Mirosław Hermaszewski, który w ramach międzynarodowego programu Interkosmos zainicjowanego przez ZSRR stał się pierwszym i jedynym jak dotąd Polakiem, który poleciał w kosmos. 

Współczesny przemysł kosmiczny w Polsce zaczął się dynamicznie rozwijać po 2012 roku, kiedy to nasz kraj dołączył do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt firm związanych z przemysłem kosmicznym, a ich działalność opiera się przede wszystkim na robotyce, automatyce i mechatronice. Atutem są również bardzo dobre uniwersytety, na których szkoleni są nowi specjaliści, którzy następnie robią karierę na arenie międzynarodowej. W 2022 roku powstało Centrum Inkubacji Przedsiębiorczości ESA. To największa sieć inkubatorów kosmicznych w Europie. Nasz kraj sprzyja zatem innowacyjnym projektom, które mogą w przyszłości stanowić o sile polskiego przemysłu kosmicznego. 

Jaki potencjał posiada polski przemysł kosmiczny? 

Polska posiada przede wszystkim zasoby ludzkie. W naszym kraju funkcjonuje kilka bardzo dobrych uczelni, na których projekty związane z kosmosem są doceniane i wspierane. W rezultacie nasz kraj szkoli wielu doskonałych specjalistów, którzy osiągają międzynarodowe sukcesy. Polscy inżynierowie biorą udział w wielu istotnych projektach realizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Warto tu jeszcze raz powołać się na Sławosza Uznańskiego, który spośród 22,5 tys. kandydatów został wybrany do grona 17 astronautów ESA. Nasz kraj dostrzega potencjał związany z posiadaniem tak wykwalifikowanych specjalistów. I aby ten potencjał wykorzystać stworzono Polskie Centrum Inkubacji Przedsiębiorczości ESA. Dalszy rozwój przemysłu kosmicznego w Polsce może przełożyć się na stworzenie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki. Wynika to oczywiście z faktu, że przemysł kosmiczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zawansowanych technologicznie. 

Wyzwania stojące przed polskim przemysłem kosmicznym 

Rozwój przemysłu kosmicznego niewątpliwie wymaga ogromnych nakładów finansowych. Tylko w ten sposób możliwe jest dokonywanie przełomowych odkryć, które mogą wnieść coś nowego w tak zaawansowany już sektor przemysłu. Niezbędna będzie zatem determinacja, aby w pełni wykorzystać posiadane zasoby ludzkie, jak również doświadczenie wypracowane na przestrzeni ostatnich 10 lat w ramach członkostwa naszego kraju w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polska niewątpliwie ma wszystkie argumenty potrzebne do tego, aby pełnić istotną rolę w międzynarodowym przemyśle kosmicznym. Jednym ograniczeniem tak naprawdę mogą być właśnie pieniądze. W innym razie wielu polskich specjalistów będzie rozwijać swoje kariery poza granicami naszego kraju, przez co benefity z tego tytułu uzyskają inne kraje. 

Polskie firmy związane z przemysłem kosmicznym W Polsce istnieje kilkadziesiąt firm związanych z przemysłem kosmicznym, a cały sektor daje zatrudnienie nawet ok. 12,5 tysiącom osób. Do grona największych i najbardziej znanych polskich firm z sektora kosmicznego wymienić możemy: SatRevolution (projektowanie i budowanie sond), 6Roads (obserwacja kosmosu i astrometria), Astronika (projektowanie i budowa systemów kosmicznych), KP Labs (rozwój systemów informatycznych), Thorium Space (systemy telekomunikacyjne), Creotech Instuments (projektowanie i budowa zaawansowanych systemów i komponentów) oraz Astri Polska (elektronika, optomechatronika, usługi satelitarne). Warto także wspomnieć o Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego. To jeden z najnowocześniejszych ośrodków specjalizujących się w opracowywaniu konstrukcji kompozytowych na potrzeby lotnictwa. 

Przemysł kosmiczny w Polsce – podsumowanie 

Polski przemysł kosmiczny przeżywa w ostatnich latach prężny rozwój. Ma to związek przede wszystkim ze wstąpieniem naszego kraju w 2012 roku do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polska dysponuje ogromnym potencjałem ludzkim – w naszym kraju funkcjonuje kilka renomowanych uczelni, które stale dostarczają wykwalifikowanych inżynierów, którzy chcą rozwijać swoje kariery właśnie w przemyśle kosmicznym. Nasi specjaliści są bardzo doceniani za granicą i co rusz mogą pochwalić się wielkimi sukcesami, jak chociażby udaną misją polskiego łazika na Marsie. To pokazuje, że możemy być naprawdę dumni z polskiego przemysłu kosmicznego. 

Producent
Województwo Mazowieckie, Warszawa

Astronika to polska firma typu spin-out z sektora MŚP założona przez unikalną grupę inżynierów z ogromnym doświadczeniem w tworzeniu wyspecjalizowanych mechanizmów kosmicznych i koordynacji projektów.

Projektowanie i produkcja rakiet nośnych, Projektowanie i produkcja satelitów i urządzeń, Projektowanie i produkcja silników dla przemysłu kosmicznego
Producent
Województwo Dolnośląskie, Wrocław

SatRevolution zajmuje się projektowaniem, produkcją, integracją i testowaniem nanosatelitów obserwacyjnych, które zbierają dane optyczne.

Produkcja pozostałego sprzętu
Producent
Województwo Śląskie, Cieszyn

KP Labs od 2016 roku prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie wizji komputerowej i uczenia maszynowego (machine learning), a także oprogramowania lotnego i komputerów do przetwarzania danych na orbicie.

Produkcja pozostałego sprzętu
Producent
Województwo Mazowieckie, Piaseczno

Creotech Instruments to wiodący polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi.

Produkcja pozostałych elementów elektronicznych
Producent
Województwo Pomorskie, Gdańsk

The company is the princi-pal Polish participant in programmes implemented by the European Space Agency (ESA).

Produkcja pozostałych elementów elektronicznych
Inne publikacje
02 Sierpień 2023 12:33
W latach 90. ubiegłego wieku w Polsce został...
15 Marzec 2022 13:13
Przemysł maszynowy zalicza się do przemysłu...
15 Marzec 2022 13:50
Podstawowym zadaniem przemysłu metalurgicznego...